Benvinguts a Pagès La Festa torna l’1 i 2 de juny (2024)

Benvinguts a Pagès La Festa torna l’1 i 2 de juny (1)

24 May 2024

Benvinguts a Pagès La Festa oferirà més de 70 experiències agroturístiques a la demarcació de Barcelona: 28 explotacions, 24 restaurants, 11 allotjaments rurals i 10 activitats complementàries, inscrites fins al moment i que poden anar en augment durant aquests últims dies previs a La Festa

PDF

`; document.getElementById('delayed-containerImg').innerHTML = delayedContentImg; } delayExecutionImg(2, insertDelayedContentImg);

Benvinguts a Pagès La Festa continua guanyant pes a l’àrea de Barcelona. Enguany, la gran festa de la pagesia catalana torna a la demarcació i arreu de Catalunya els dies 1 i 2 de juny, un cap de setmana que els visitants podran gaudir de més de 70 experiències agroturístiques a la demarcació de Barcelona: 28 explotacions, 24 restaurants, 11 allotjaments rurals i 10 activitats complementàries, inscrites fins al moment i que poden anar en augment durant aquests últims dies previs a La Festa. Les reserves ja estan obertes i es poden fer a través de la pàgina web (www.benvingutsapages.cat).

Barcelona és la demarcació que reuneix més explotacions agrícoles i ramaderes per visitar, un total de 28. Els visitants podran descobrir les comarques de l’Alt Penedès, Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Maresme, Vallès Occidental i Vallès Oriental, on es divulgarà l’origen dels productes agroalimentaris i la importància del consum de proximitat, i es generaran relacions entre els productors, elaboradors, restauradors i consumidors, apropant el món urbà i la pagesia.

També tindran l’oportunitat d’omplir el rebost de casa seva, comprant directament als productors, com ara a Cal Sis Dits, una explotació ecològica d’horta, oli d'oliva i vi (Alt Penedès); o a Melmelària (Maresme), un obrador artesanal de melmelades i chutneys, entre altres. Al llarg del cap de setmana podran assistir a experiències com la visita i taller de pa al molí d’en Rata de Ripollet (Vallès Occidental) o al port de Vilanova i la Geltrú, un dels més importants de Catalunya (Garraf). Degustar la gastronomia catalana és un altre objectiu de Benvinguts a Pagès La Festa. Tots els interessats podran menjar a llocs com Tarambana, l’Espai Cultural i Gastronòmic de Cardedeu (Vallès Oriental) o Can Martí (Baix Llobregat). Per completar el cap de setmana, podran viure una experiència de turisme de proximitat en allotjaments com la Fonda Neus (Alt Penedès), un hotel gastronòmic familiar que procuren pel producte del Penedès; o, a les Cabanes Dosrius (Maresme), situades en arbres d’un paratge natural excel·lent. Tots ells són projectes empresarials arrelats al territori i que contribueixen al desenvolupament local i econòmic de les zones rurals.

La iniciativa se celebra de forma simultània a tot Catalunya amb més de 450 experiències agroturístiques: prop de 100 explotacions, 160 allotjaments, 50 promotors d’activitats, 10 elaboradors i més de 150 restaurants.

Benvinguts a Pagès La Festa torna l’1 i 2 de juny (6)
Benvinguts a Pagès La Festa torna l’1 i 2 de juny (7)

Un tribut a la tasca essencial del sector primari

La feina dels professionals del sector alimentari és necessària i s’ha de fer visible. Aquesta és una de les missions de Benvinguts a Pagès La Festa. Gràcies a la pagesia, es conforma un sistema alimentari sostenible, segur, resilient, saludable i d’accés universal. Convençuts de l’essencialitat del sector primari, enguany, la iniciativa demana al visitant major de 15 anys un pagament simbòlic de 2 euros, que garanteix la reserva de la plaça i reivindica la feina dels pagesos i pageses, que durant el cap de setmana rebran milers de visitants, i han d’organitzar el seu horari, per garantir la qualitat de les visites. Així doncs, aquesta és una de les grans novetats de la 9ª edició. Tothom qui vulgui inscriure’s a alguna de les activitats ha de fer la reserva prèvia i organitzar la seva ruta a través de la web, que funciona com a central de reserves. Les places a les experiències són limitades.

La sostenibilitat i la reducció de la petjada de carboni

Continua después de la publicidad.

Benvinguts a Pagès La Festa torna l’1 i 2 de juny (9)

Benvinguts a Pagès La Festa torna l’1 i 2 de juny (10)

Benvinguts a Pagès La Festa torna l’1 i 2 de juny (11)

La iniciativa va un pas més enllà aquest 2024, impulsant diverses accions en pro a la sostenibilitat i la reducció de la petjada de carboni dirigides als futurs visitants, com ara el car sharing. Es fa incís als participants perquè prioritzin la utilització del transport col·lectiu, mitjançant la plataforma Som Mobilitat, amb la finalitat d’organitzar-los en xarxa, reduir el nombre de desplaçaments i fer un ús responsable del transport. També s’ha facilitat informació de punts verds de recàrrega de vehicles elèctrics al territori gràcies a Electromaps, per promoure una mobilitat elèctrica, verda i sostenible.

Després d’uns anys en què la festa tenia lloc a la tardor, aquest 2024 la fita torna a organitzar-se al mes de juny, fent coincidir el cap de setmana amb plena temporada i campanya del sector fructícola i hortícola, així com amb les bones temperatures i el preludi de l’estiu. El canvi de dates dona resposta a una demanda traslladada per productors del sector, i amb la finalitat de continuar enfortint la iniciativa.

També, gràcies a l’èxit de la prova pilot que es va posar en marxa el 2023, la categoria d’elaboradors alimentaris ha passat a estendre’s a tot Catalunya. És una aposta per la visibilització dels productes catalans i els processos d’elaboració de productes en obradors de Catalunya. Es tracta, doncs, d’empreses que no produeixen directament el producte agrari, però que compren la matèria primera a productors locals, per poder elaborar els seus propis productes. Així mateix, com a novetat, a la web s’han incorporat millores d’usabilitat, perquè els agents puguin gestionar més còmodament les reserves i, també d’informació, afegint els punts de venda físics o digitals dels participants de La Festa.

El sector agroalimentari, un puntal clau per l’economia catalana

El sector agroalimentari ja representa el 20% del PIB -el 19,7%, concretament- i es consolida com el més important de la indústria catalana per volum de negoci i treballadors, generant una facturació agregada de 48.231 milions d’euros i ocupant a 175.600 persones, segons Prodeca i ACCIÓ. Iniciatives com Benvinguts a Pagès La Festa fan palès aquest potencial. El passat 2023, la iniciativa va rebre 36.000 visitants, i des del 2016 que es va crear el projecte, s’han acollit més de 166.000 visitants - valor absolut acumulat fins al dia d’avui. De mitjana, el 89% dels visitants compren productes després de conèixer-ne el procés d'elaboració, amb una despesa mitjana d’entre 35 i 40 €.

Benvinguts a Pagès els 365 dies de l’any

El projecte té continuïtat els 365 dies de l’any, gràcies a Benvinguts a Pagès Tot l’Any que disposa d’una oferta de més 120 visites de pagament a explotacions, tallers d’elaboració de productes, activitats escolars, jocs de rol, tastos i degustacions de productes i altres activitats. Totes aquestes experiències es complementen amb 16 rutes agroturístiques, arreu del territori: Costa Brava, Pirineus, Terres de Lleida, Costa Daurada, Terres de l’Ebre i Costa i Paisatges de Barcelona.

PDF

Benvinguts a Pagès La Festa torna l’1 i 2 de juny (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Stevie Stamm

Last Updated:

Views: 6610

Rating: 5 / 5 (60 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Stevie Stamm

Birthday: 1996-06-22

Address: Apt. 419 4200 Sipes Estate, East Delmerview, WY 05617

Phone: +342332224300

Job: Future Advertising Analyst

Hobby: Leather crafting, Puzzles, Leather crafting, scrapbook, Urban exploration, Cabaret, Skateboarding

Introduction: My name is Stevie Stamm, I am a colorful, sparkling, splendid, vast, open, hilarious, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.